News

Những tin tức mới nhất

Về cơ bản, Uber là một công ty cung cấp hậu cần nội địa hóa trên quy mô toàn cầu: "Chúng tôi không chỉ là một ứng dụng xã hội, chúng tôi vận chuyển người và tài sản thực, tái tạo giao thông vận tải và hậu cần toàn cầu".

Những gì mà công nghệ sẽ làm đối với ngành ngân hàng cũng giống như những gì Uber đã gây ra cho giới taxi.

Liên Kết